Био-фидбек системите се најсовремени системи за биорезонантна дијагностика и терапија. Еден од нив е Биофилија биорезонантната машина со аура и чакра исцелувачка способност, сетифицирана од Ente Certificazione Macchine©2015 ECM Italy. Во превенцијата на несаканите состојби, биорезонантната терапија е единствен холистички, дијагностички и терапевтски ентитет.

Како функционира Биофилија?

Секој орган, ткиво и клетка во нашето тело имаат различна фреквенција што е овозможена со ротирање на атомите во клетките. Информациите се испраќаат од мозокот на телото, преку ‘рбетниот мозок користејќи ги нервите и други молекуларни помагала. Био-фидбек системот преку мозокот ги собира сите информации од телото кои се пренесуваат преку рбетниот мозок. Био-електричната активност на мозочните неврони е засилена, така што сигналите кои практично се невидливи со статистички флуктуации, не само што можат да бидат детектирани, туку можат да бидат отстранети и декодирани благодарение на биофидбек системот. Физиолошките процеси во организмот не се регулираат само со хемиски процеси, туку и со електромагнетни импулси. Сите органи, ткива, молекули и рефлексни зони во телото имаат своја карактеристична фреквенција. Ако има отстапување од нормалната фреквенција, тоа може да означува пат кон пореметување на соодветното подрачје во организмот. Начинот на кој работи биорезонанцата е тесно поврзана со меридијаните, т.е. канали низ кои протекува витална енергија. Кога виталната енергија има слободен проток низ акупунктурните меридијани, телото е во рамнотежа и во состојба на хомеостаза. Нарушениот проток подразбира појава на енергетски нарушувања, нарушена хомеостаза, присуство на патолошки агенси, појава на болка во ткивата и органите, присуство на алергени, токсини и др.

Уредот ни овозможува да ги елиминираме лошите фреквенции на биолошките системи така што се врши нивна усогласеност и инверзија на дисхармоничните обрасци. Има два начина на коритење на биорезонанцата. Едниот начин е кога лицето е поврзано со системот, т.е. колото на апаратот, преку влезната катода и модулационата (излезна) електрода на грбот. Вториот начин е кога лицето е поврзано со системот преку аудио слушалки.

Можности на Биофилија

Најдобриот биофидбек систем, Биофилија, може да ги следи промените во патологијата и инфекциите со набудување на карактеристиките на овие бранови должини и промените во ткивата и клетките на организмот. Ова искористување на фреквенциската анализа се заснова на ова неверојатно откритие во природната наука што ни овозможува да го анализираме магнетниот вртеж на кој било биолошки предмет. Био-фидбек e дизајниран не само да им помага на луѓето да се справат со болката, туку и да им овозможат да го идентификуваат специфичниот биолошки проблем и неговото потекло со цел да се реши со природна биофидбек терапија.

Во стандардната постапка на Биофилија уште на почетокот ги регистрираме блокадите и нарушувањата во телото на клиентот, забележуваме дисфункција и оптоварување и работиме на нивно отстранување. Со отстранување на блокадите, организмот е подготвен за биорезонантен третман според индикациите за кои се јавува. Потоа, поттикнуваме енергетско информирање на ткивата и органите, што е специфичен систем на работа на овој уред заснован врз законите на физиката. Затоа, овој метод е исклучително брз и ефикасен, конкретен и без дополнителни анализи. На овој начин, организмот го враќаме во рамнотежа што ги задоволува потребите на клиентот за оптимално функционирање. Биорезонанцата делува благотворно и има корисен ефект врз биолошките системи и пред сè, ги стимулира и активира природните механизми на имунолошка одбрана, како и механизмите за само-лекување и регенерација.

Скенирањето на био-фидбек на органи и ткива не е сè за што се дизајнирани современите био-фидбек системи. Истата теорија што ја докажаа природните научници, важи и за терапија. Био-фидбек терапијата е базирана на употреба на мозочните неврони. Фреквенциите што се откриени од системот може да се променат и да се вратат во нормална состојба за да се избалансираат проблемите и телото да се врати кон здравјето. Вака функционира био-фидбек и е достапен за сите! Секој што е со повисоко ниво на свест и со отворен ум за дополнителни информации го гледа овој систем како нова можност за откривање на сето она што се случува во неговото тело и околу неговото тело, за отстранување на детектираните состојби кои отстапуваат од нормалните за секој организам и враќање на телото во својот природен баланс на природен и безопасен начин, а праксата и науката тоа секојдневно го докажува.

Биофилија е еден вид патоморфологија, биохемија, микробиологија, имунологија, фармакологија, нутриционистичко средство и аналитички систем за подготовка на клиничка медицинска база на податоци.

Поради тоа, апаратот нашол своја примена во медицината, ветерината, стоматологијата, фармацијата. Поради концептот на кој е заснован, најмногу се применува во холистичката медицина ширум светот.

Биофилија апаратот успешно се користи во санирање на голем број акутни и хронични состојби на организмот.

Наменет е за сите возрасти, од мали деца до постари лица, благодарејќи на широкиот спектар на можности кои ги има во својот систем. Нема никакви несакани дејства. Не се препорачува на лица кои имаат вграден пејс-мејкер, кои имале трансплантација на органи и трудници.

Каде се применува:

 • Синдром на интолеранција на храна
 • Болки во кичма и зглобови
 • Мигрена
 • Висок и низок притисок
 • Спортски повреди и останати повреди
 • Алергии
 • Нарушување во функционирањето на дигестивниот тракт
 • Гинеколошки пореметувања и болни менструални циклуси
 • Инфекции – бактериски, вирусни, паразитски (кандида и др.)
 • Хормонска нерамнотежа
 • Стрес
 • Хроничен умор
 • Предоперативна и постоперативна поддршка
 • Детоксикација на организмот
 • Одвикнување од пушење
 • Зголемена телесна тежина – програм за слабеење
 • Подобрување на спортските перформанси

Медицина на иднината

Терапијата со биорезонанца зазема сè поголемо место во медицинската индустрија, а се смета дека во блиска иднина ќе биде вклучена во сите облсти од медицината. Технологијата што се користи за време на овој алтернативен метод на лекување му овозможува на човечкото тело да ги подобри постојните функции и во тој процес му помага на телото и да се лекува. Технологијата исто така помага да се откажат сите значајно штетни материи во организмот со инвертирање на нивните електромагнетни бранови. Овој алтернативен метод на лекување се користи за успешно лекување на голем број здравствени состојби и како начин да се намали количината на лекови што се дава на пациент кога станува збор за посериозни заболувања.

Лесно е да се повлечеш од нешто што звучи чудно, а премногу добро за да биде вистина или да звучи невозможно! За жал, многу луѓе не даваат шанса за био-фидбек, сè додека не пробаат сè друго и ги потрошат своите пари на разни експерименти и лекови. Луѓето не знаат за новите можности или имаат неверување во нешто што изгледа многу едноставно, лесно, достапно и ефтино.