Зајакнување на имунитетот со биорезонантно третирање, подразбираме активирање на одбранбениот механизам на ќелиите преку специфични програми за имунитет, активирање на виталноста и активирање на тимусот, како и програми поврзани со зголемување на отпорноста на организмот. Неопходно е, како подготовка да се направи деблокада (на електромагнетното, геопатогеното оптоварување, зрачење и др.) затоа што блокадите оневозможуваат организмот да прима биорезонанца. Ова е целосно природен начин на закрепнување и стимулирање на имунолошката одбрана. Во биорезонатното балансирање не постои ништо што е вештачка форма на интеракција со организмот, нашите клетки, ткива и органи. Не постојат несакани ефекти. Покрај „стимулирање“ на одбранбениот систем или третирање на генерално намалениот имунитет, се развиваат и специфични програми за уништување на бактерии, габи и паразити, доколку се откриени при самото тестирање. Со тоа се отстрануваат причинителите кои иницијално довеле до пад на имунитетот.

Голем број на токсини, алергени, вирусни и бактериски инфекции влијаат на намалената отпорност на организмот кон болести и намален имунитет.

Зајакнување на имунитетот преку индивидуална програма за исхрана

Зајакнување на имунитетот со суплементација на природна основа