Access Consciousness нуди стотина алати кои можете да ги користите во секојдневниот живот.

НУДИ ВЕРБАЛНИ И ТЕЛЕСНИ ПРОЦЕСИ и нé охрабрува да препознаеме како сé во својот живот креираме сами, па според тоа со помош на овие алати ние можеме сами сé да промениме веднаш.

ВЕРБАЛНИ ПРОЦЕСИ – за отклучување на програми и уверувања заклучени внатре во нас и нé отвара за повеќе примања.

ТЕЛЕСНИ ПРОЦЕСИ – преку 60 телесни процеси кои, преку допир со раце ја менуваат енергијата и ги ослободуваат блокадите кои го попречуваат протокот на енергија. Елиминираат ограничувања, стравови, сомнежи, несигурност, туѓи негативни обрасци на мисли, верувања и однесувања.

Во нашето советувалиште ги нудиме следните телесни access consciousness процеси:

  • Access bars
  • Биомиметричка мимикрија
  • Клеточно памтење
  • MTVSS
  • Молекуларна деманифестација и демолекуларна манифестација
  • Energy facelift
https://www.accessconsciousness.com/