GDV – техника за визуелизација на емисија на гасови

GDV е компјутерски приказ и анализа на емисија на гасови што се прикажува кога живиот систем е изложен на електромагнетно поле со голем интензитет. Визуелизацијата на овој метод е можна затоа што секој животен систем, кога се става на транспарентна електрода на уредот (што генерира пулси на електромагнетно поле со висок интензитет 10 ms и фреквенција од 1024 Hz), дава слика на електромагнетното поле на организмот. Со овој метод, можно е да се покаже состојбата на организмот со евидентирање на јаготките на сите десет прсти. По снимањето, следува обработка и по неколку минути имаме преглед на здравствената состојба со прикажување на слабите зони и енергетските блокади.

GDV репрезентацијата е комплекс од дводимензионална фигура и застапеност на GDV дијаграмот, каде што е прикажана функционалната состојба на организмот и протокот на енергија. Функционална состојба на анализа вклучува споредба на GDV параметрите на органи и системи со стандардни параметри на здрава личност. За време на 14 години постоење на методот GDV, нејзината примена е докажана индивидуално или со други електрографски методи од областа на медицината, ветеринарната медицина, професионалниот спорт, фитнесот, СПА, како и во козметолошката индустрија.

Аурата е енергетскa oбвивка околу физичките тела, кој носи целосни информации за самото тело, односно за енергетските процеси во него. Секое тело е составено од енергија (новите откритија од областа на квантната физика укажуваат на тоа дека сè е енергија), така што секое тело има свое електромагнетно поле, кое при скенирање го гледаме како спектар на бои.

Состојбата на центрите за аура и енергија е директно поврзана со нашата физичка, ментална и духовна состојба.

Има многу малку луѓе кои имаат ауреални визии, или можност за гледање на аурите на другите луѓе, што е поврзано со развој на магнетски рецептор под хипофизата во мозокот – пинална жлезда (glandula pinealis) и уште помалку луѓе кои имаат ауреална визија и медицинско образование, да можат да го користат својот подарок како средство за превенција или лекување.

Со напредокот на технологијата, на располагање ни се нови алатки, кои многу прецизно ја скенираат аурата и состојбата на центрите за енергија, врз основа на кои се прави детален извештај, толкуван од искусен лекар, а со тоа многу ефикасно го подобруваме нашето здравје и сите аспекти од нашите животи.